Tightly Curled Green Mossy, parsley organic seeds

Eco Heirloom variety

Information

Is intensely green, a parsley with the curliest leaves. It remains for a long time in the autumn without loosing its colour and freshness. Extra moss-curly is an old reliable sort yielding a good harvest. It is beautiful and easy to harvest and mentioned as early as 1837. A portion contains about 700 seeds.


 

Product number:2835
Scientific name:Petroselinum crispum
Botanic family:The Parsley Family - Apiaceae
Organic:Yes
Days to maturity:77
Lifespan:Biannual
F1 Hybrid:No
New variety:No
Sowing time:March–June/October–November
Sowing depth:1 cm
Germination time:20–25 days
Plant spacing:5–10 cm
Row spacing:20–45 cm
Height:20 cm
Plant location:Sun
Harvest/blooming:June–October
Seeds/g:600–800 seeds
Heirloom variety:Yes

Cultivation advice

Sowing

Så tidigt, ca. 1 cm djupt. Fröna gror mycket långsamt, i synnerhet i kall jord. (Enligt gammal folktro skulle persiljan sju gånger till helvetet innan den grodde.) För att påskynda groningen, kan man lägga fröna i ljummet vatten ett dygn före sådd. Torka av dem och så. Också vattning i såraden underlättar groningen.
Så vid midsommar för att få speciell övervintringspersilja som ger en mycket fin, tidig skörd fram till försommaren. Därefter går de övervintrade plantorna i blom och smaken försämras. Eller så riktigt sent på hösten för en extra tidig groning på våren.

Spacing

Gallra till 5-10 cm om ni vill ha riktigt kraftiga plantor. Vid gles sådd kan man annars utesluta gallringen. Radavstånd 20-45 cm.

Harvest

Plocka bladen efterhand, långt in på senhösten. Täckta, övervintrande plantor ger en tidig vårskörd. Persilja är godast färsk, men den kan också torkas eller frysas med hyggligt resultat.

Seed

600-800 seeds/g. One portion sows 5-8m. 300g sows 1000m2. A portion contains about 700 seeds.