Shipping from 15 SEK

Addresses to farming organizations and authorities  


Biodynamiska föreningen
Skillebyholm, 153 91 Järna, 08-55151225, 55151216.
http://www.biodynamisk.se
 
Ekologiskt lantbruk
Sågargatan 10 A, 753 18 Uppsala, tel. 018-101006. 
E-post: kansliet@ekolantbruk.se. http://www.ekolantbruk.se/
 
Förbundet Naturenlig Odling (FNO)
Erik Magnusson, Dragonvägen 1,    145 91 Staffanstorp, tel. 046-255801
 
Förb. Organisk Biologisk Odling (FOBO)
FOBO:s kansli, Sörängsvägen 63, 571 38 NÄSSJÖ
Tel: 073-822 28 72.
E-post: fobo.kansli@telia.com
http://www.fobo.se/
 
Jordbruksverket
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping 
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
http://www.sjv.se
 
Jordens Vänner
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Box 7048, 402 31 Göteborg.
Besöksadress: Jungmansgatan 37
Tel 031-12 18 08, fax 12 18 17 
Internnummer: 031-12 17 07
E-post: info@mjv.se
http://www.jordensvanner.se
 
Kontrollföreningen för alternativ odling (KRAV)
Box 1940, Kungsängsgatan 12,    751 49 Uppsala, tel. 018-100290. FAX: 018 - 10 03 66.
E-post: info@krav.se 
http://www.krav.se
 
Landforeningen Praktisk Økologi
Maglevænget 61, DK-4571 Grevinge, DANMARK, Tel. 0045-70208383
http://www.oekologi.dk
 
Natur och Trädgård
Dormen Bäcklunda 157
716 94 Mullhyttan
Tel: 0585-40044
http://www.naturochtradgard.se
 
Nordiska Genbanken
Box 41, 230 53 Alnarp 
Besöksadress: Smedjevägen 3
Alnarp 
T el: 040 - 53 66 40 
F ax: 040 - 53 66 50 
 
Oikos
Grensen 9b, 0159 Oslo 
Tlf. 23 10 96 40, Faks 23 10 96 41
info@oikos.no 
http://www.oikos.no
 
Norsk Økologisk Landbrukslag, Langeveien 18, N-5003 Bergen, NORGE, 
tel. 0047-5-320480
 
Permakultur i Sverige
Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster 
e-post: permakultur.sverige@swipnet.se


POM
 
Sesam, sällskap för bevarandet av gamla sorter. 
Peter Erlandsson, Snödroppsvä gen 12, 146 50 Tullinge, 08-7784851
E-post: foreningen.sesam@telia.com
http://www.foreningensesam.se
 
Stiftelsen Biodynamiska produkter
Tuna Industriväg 17, 153 21 Järna, tel. 08-55170830
http://www.biodynamiskaprodukter.se/DefaultBP.aspx
 
Svenska Demeterförbundet
Skillebyholm, 153 91 Järna, Tel 08-551 579 88, Fax 08-551 579 76
E-post: merinfo@demeter.nu 
http://www.demeter.nu/
 
The Mother Earth natural way of living and farming
Paul Teepen, Solbacka gård, 635 19 Eskilstuna, 016-22014
E-post: paulteepen@yahoo.se 
http://www.ekologiskradgivning.se/sv-start.htm
 
Fröodling.se
Här kan du läsa mer om fröodling. Här finns bl a boken Fröodling. Redaktör och huvudförf. är Anders Skarlind med hjälp av bland andra Paul Teepen, Johnny Andreasson.
http://www.froodling.se