Shipping from 18 SEK

Addresses to farming organizations and authorities  


Biodynamiska föreningen
Skillebyholm, 153 91 Järna
Tel: 08-551 512 25, 551 512 16
www.biodynamisk.se
 
Ekologiskt lantbruk
Sågargatan 10 A, 753 18 Uppsala
Tel: 018-101006
E-post: kansliet@ekolantbruk.se 
www.ekolantbruk.se
 
Förbundet Naturenlig Odling (FNO)
Erik Magnusson, Dragonvägen 1, 145 91 Staffanstorp
Tel: 046-255801
 
Förbundet Organisk Biologisk Odling (FOBO)
FOBO:s kansli, Sörängsvägen 63, 571 38 NÄSSJÖ
Tel: 073-822 28 72
E-post: fobo.kansli@telia.com
www.fobo.se
 
Jordbruksverket
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Tel: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
www.sjv.se
 
Jordens Vänner
Miljöförbundet Jordens Vänner
Box 7048, 402 31 Göteborg
Besöksadress: Jungmansgatan 37
Tel: 031-12 18 08
Fax: 12 18 17
Internnummer: 031-12 17 07
E-post: info@mjv.se
www.jordensvanner.se
 
Kontrollföreningen för alternativ odling (KRAV)
Box 1940, Kungsängsgatan 12, 751 49 Uppsala
Tel: 018-10 02 90
Fax: 018-10 03 66
E-post: info@krav.se
www.krav.se
 
Landforeningen Praktisk Økologi
Maglevænget 61, DK-4571 Grevinge, DANMARK
Tel: 0045-70208383
www.oekologi.dk
 
Natur och Trädgård
Dormen Bäcklunda 157, 716 94 Mullhyttan
Tel: 0585-400 44
www.naturochtradgard.se
 
Nordiska Genbanken
Box 41, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp
Tel: 040-53 66 40
Fax: 040-53 66 50
 
Oikos
Grensen 9b, 0159 Oslo, NORGE
Tel: 23 10 96 40
Fax: 23 10 96 41
info@oikos.no
www.oikos.no
 
Norsk Økologisk Landbrukslag 
Langeveien 18, N-5003 Bergen, NORGE
Tel: 0047-5-320480
 
Permakultur i Sverige
Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster
E-post: permakultur.sverige@swipnet.se

POM - Programmet för odlad mångfald
Drivs av SLU - Statens Lantbruksuniversitet
Kontaktperson Helena Persson 
Tel: 040-415147, 0735-32 84 92
E-post: helena.m.persson@slu.se
POM 
 
Föreningen Sesam, för fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige
c/o Börje Borgström, Langelandsgatan 36, 164 43 Kista
E-post: info@foreningensesam.se
www.foreningensesam.se
 
Stiftelsen Biodynamiska produkter
Tuna Industriväg 17, 153 21 Järna
Tel: 08-551 708 30
www.biodynamiskaprodukter.se
 
Svenska Demeterförbundet
Skillebyholm, 153 91 Järna
Tel: 08-551 579 88
Fax: 08-551 579 76
E-post: merinfo@demeter.nu
www.demeter.nu
 
Paul Teepen
Solbacka gård, 635 19 Eskilstuna
Mobil: 070-6659329
E-post: paul.teepen@ekologiskradgivning.se
Böcker innehållande ekologiska odlingstips för alla slags växtodlingar.
 
Fröodling.se
Här kan du läsa mer om fröodling. Här finns bland annat boken Fröodling.
Redaktör och huvudförfattare är Anders Skarlind med hjälp av bland andra Paul Teepen och Johnny Andreasson.
www.froodling.se